Syfilis

img

Pohlavní nemoc syfilis nazývaná také příjice nebo lues.

Syfilis je infekční pohlavně přenosná choroba, kterou vyvolává bakterie spirálovitého tvaru – spirochéta Treponema pallidum. Člověk je jediným hostitelem této bakterie. K přenosu bakterie dochází pohlavním stykem (vaginálním, análním i orálním), prostřednictvím drobných poranění na kůži nebo sliznici. Bakterie může napadnout i plod těhotné syfilitické ženy v případě proniknutí placentou (transplacentární přenos), dítě se rovněž může nakazit mateřským mlékem při kojení. V případě, že k tomu dojde, dochází u novorozence k závažnému poškození organismu, které nezřídka končí smrtí. Dříve představovala riziko transplantace krve, v dnešní době už je takový přenos téměř vyloučený díky důkladnému testování dárců krve.

Pro nemoc jsou typická tři stádia, přičemž v konečné fázi dochází k vážnému poškození organismu, demenci a v případě absence léčby i ke smrti nebo invaliditě. Syfilis se léčí antibiotiky, nebezpečné na této chorobě by mohlo být přehlížení příznaků a nezahájení léčby včas.

Čtěte také:

Přírodní afrodiziaka

Dárcovství kostní dřeně zachraňuje životy

Syfilis postihuje vnitřní orgány, kůži, kardiovaskulární systém, pohybovou a centrální nervovou soustavu.

Syfilis podléhá povinnému hlášení. To v praxi znamená, že vyšetřující lékař je povinen informovat o pacientově onemocnění místní hygienickou stanici. Společně se pak účastní vyhledávání pacientových sexuálních kontaktů, které musí rovněž podstoupit vyšetření na syfilis.

Onemocnění se nejčastěji vyskytuje ve věkové skupině 15 – 30 let.

Syfilis příznaky nemoci

Inkubační doba choroby se pohybuje v rozmezí 10 - 90 dnů, nejčastěji 3 týdny. 

Choroba syfilis je charakterizována třemi vývojovými fázemi.

  1. Primární syfilis příznaky – prvním příznakem nemoci je vznik rudého tvrdého nebolestivého vředu (ulcus durum), který se objeví asi za 3 týdny od sexuálního styku v místech, kde bakterie pronikla do organismu. Z vředu po zmáčknutí vytéká čirá tekutina. O několik dní později zpravidla dojde ke zduření lymfatických uzlin (pokud je místem průniku genitál, jde o tříselné mízní uzliny, pokud jde o ústa, zvětší se krční uzliny). Uzliny jsou zvětšené většinou jen na jedné straně. Vřed během měsíce až 6-ti týdnů spontánně vymizí.
  2. Sekundární syfilis příznaky – v druhé fázi infekce postupuje mízní cestou do uzlin a šíří se do celého těla. Náhle objevuje symptomatická vyrážka, která se lokalizuje v oblasti trupu a v ústech. Vyrážka může mít různý průběh, většinou je ohraničená a nesvědí (syphilis maculosa, též roseola syphilitica). Pokud se vyrážka objeví ve vlasech, může dojít k jejich vypadávání. Opět dochází ke zduření mízních uzlin. V ústech se tvoří bílé plošky, též infekční - syfilitická angína.Tyto příznaky se po odeznění mohou znovu objevit a několikrát zopakovat. Často jsou projevy syfilidy v této fázi provázeny hepatitidou, vysokými horečkami nebo zánětem mozkových blan. Pro toto období jsou typické další kožní příznaky. Přibližně po dvou letech všechny projevy mizí a nemoc přechází do své latentní (bezpříznakové) fáze.
  3. Terciární syfilis příznaky – třetí fáze nemoci, tzv. pozdní syfilis náhle přeruší latentní stádium, v jehož průběhu se infikovaný cítil zdráv a bez komplikací. Ale právě v latentní fázi se bakterie šíří organismem a poškozuje ho. Latentní období končí po 10 – 20 letech. V tomto stádiu je pacient nejméně nakažlivý pro okolí, protože bakterie jsou uzavřeny v obalu imunitních buněk. Zánět poškozuje kosti, nervovou tkáň, což vede k neurologickým příznakům (obrna) a psychologickým (poruchy řeči, demence, což v konečném stádiu vede k tzv. progresivní paralýze s celkovým rozpadem osobnosti.). Dále bývají postiženy klouby a kosti, játra a jiné orgány. Hrozí riziko narušení cév, především aorty a koronárních cév, na nichž dochází k nekróze stěny s rizikem vzniku výdutí (aneurysmat). Charakteristický je rozpad kožní i kostní tkáně, což destruuje nosní přepážku a horní patro v dutině ústní.

Syfilis léčba

Ještě před léčbou začíná prevence. Prevencí rozumíme věrnost partnerovi, odpovědné sexuální chování, tzn. bezpečný sex s použitím kondomu, který při správném použití snižuje riziko přenosu na minimum. Na druhou stranu v případě, že jsou infekční ložiska mimo oblast krytou kondomem, nemůže ani ten nemoci zabránit.

Základem léčby je včasná diagnóza. Léčbu zajišťuje dermatovenerolog na příslušném oddělení. K vyléčení se aplikují antibiotika, většinou penicilin. V případě alergie na penicilin se používá tetracyklin.

Nejčastěji se lék podává injekcí do svalu. V případě první a druhé fáze nemoci trvá léčba přibližně 14 dní. V latentní fázi se pacient léčí antibiotiky 3 týdny a syfilis s neurologickými příznaky 10 - 30 dní.

Všichni lidé, kteří prodělali syfilis, jsou po zaléčení průběžně sledováni lékařem. Ve stanovených termínech se provádí odběry krve. V prvním půlroce se kontroly provádějí jednou za 1–2 měsíce, v následujícím pololetí dvakrát. Druhý rok je nutné se na kontrolní vyšetření dostavit ještě dvakrát. Pacienti, u kterých došlo ke vzniku terciálního stádia, a pacienti s vrozenou syfilidou (infikováni jako plod od syfilitické matky) se z evidence nevyřazují nikdy.

Syfilis v dřívějších dobách náležela mezi jednu z nejrozšířenějších a nejnebezpečnějších chorob.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.